Varje projekt hanteras efter sina förutsättningar. Vi strävar alltid efter att klara ut alla krav på  förhand och anpassa projektet så att vi kan dra fördelar av att producera på bästa sätt med avseende på tid, kvalitet och kostnad.

Vårt arbetsätt innebär:

  1. Förkortad ledtid genom planering och parallella aktiviteter
  2. Hög kvalitet tack vare rätt produktionsteknik
  3. Lägre kostnad genom en effektiv process i alla led

Svensk Husförvaltning AB • Box 175 • 444 22 Stenungsund • 073-968 22 46