Svensk Husförvaltning har sedan 1990 verkat genom att bygga och hyra ut förskolor och skolor till kommunal verksamhet.

Den då relativt nya tekniken att producera allt mer kompletta huskomponenter i fabrik s.k. volymelement användes med framgång i våra projekt. Svensk Husförvaltning kunde leverera snabbt och kostnadseffektivt. Vår kunskap om husbyggnation, fastighetsjuridik och finansiering bidrog till att vi kunde finna olika lösningar för våra hyresgäster.

Förskola Kungsbacka, Centrum 2009 Äldreboende Stenungsund, 2015  LSS-boende Ulricehamn, 2017

 

Under drygt två decennier har ett flertal verksamhetshus för förskola, skola samt serviceboende byggts. Vi har nöjda hyresgäster och friska hus.

Under de senaste åren har marknaden utvecklats på många sätt och idag är vårt fokus bredare och tonvikten ligger på långsiktiga lösningar för LSS-, Service- och Äldreboende.

Då liksom nu har vi på Svensk Husförvaltning som strategi att alltid hålla oss med en liten egen organisation men samverka med stora partners och därmed vara effektiva och flexibla över tid med hyresgästens behov i centrum.

Svensk Husförvaltning AB • Box 175 • 444 22 Stenungsund • 073-968 22 46