Äldreboende i Stenungsund, Pressaregården

2015 färdigställdes äldreboende med 20 lägenheter på totalt 1600 kvadratmeter i ett plan.
Byggnaden hyrs ut till Stenungsunds kommun

  


LSS-Boende i Stenungsund, Hallerna

2016 uppförds gruppboende med 6 lägenheter anpassat enligt LSS.
Byggnaden uppfördes i 2 plan med gemensamma ytor på respektive plan.

Byggnaden överläts till Stenungsunds kommun februari 2017


LSS-Boende i Ängelholm, Strövelsorp

2017 uppförds gruppboende med 6 lägenheter anpassat enligt LSS.
Byggnaden uppfördes i ett plan.

Byggnaden hyrs ut till privat vårdgivare.


  


LSS-Boende i Ulricehamn

2017 uppförds gruppboende med 6 lägenheter anpassat enligt LSS.
Byggnaden uppfördes i ett plan.

Byggnaden hyrs ut till privat vårdgivare.

   


LSS-Boende i Lerum, Solås

2017 uppförds gruppboende med 6 lägenheter anpassat enligt LSS.
Byggnaden uppfördes i 2 plan.

Byggnaden hyrs ut till privat vårdgivare.

Svensk Husförvaltning AB • Box 175 • 444 22 Stenungsund • 073-968 22 46