När vi bygger och hyr ut verksamhetshus kan detta ske utifrån olika förutsättningar.

Markägarförhållanden, finansieringssituation och kundens långsiktiga strategier påverkar förutsättningarna och val av lösning.

De vanligaste lösningarna är:

  • Byggnation sker på mark förvärvad av Svensk husförvaltning och lokal upplåtes genom hyresavtal
  • Byggnation sker på hyrestagarens mark och lokal upplåtes genom hyresavtal
  • Byggnation sker på annans mark (arrenderad mark) och lokal upplåtes genom hyresavtal

 

Utgångspunkten är alltid verksamhetens behov, kundens önskemål och de specifika förutsättningar som gäller inför respektive projekt.

Svensk Husförvaltning AB • Box 175 • 444 22 Stenungsund • 073-968 22 46