Vi bygger hus anpassade efter verksamhetens behov. Detta på mark som vi eller hyresgästen äger. Vi använder modern byggnadsteknik vilket innebär en kombination av byggnation i fabrik och byggnation på plats. Vi gör steget till nya lokaler kortare.

Svensk Husförvaltning AB • Box 175 • 444 22 Stenungsund • 073-968 22 46